Vilkår for kjøp av hallandeler


Med kjøp menes støtte til utbygging av flerbrukshall på Utleira, der kjøpet representerer en eller flere symbolske hallandeler. Etter kjøpet mottar kjøperen et andelsbrev som en bekreftelse. Kjøpet kan refunderes innen 14 dager, med fradrag av gebyr- og salgskostnader. Ettersom kortbetaling på internett ikke er gratis, blir er det lagt til et gebyr på kr 15,- per andel.

Utleira IL publiserer automatisk navnet til andelseier samt antall andeler på hjemmesiden med mindre kjøper ønsker å reservere seg mot dette. Navnet på andelseieren blir hengt opp på banetavlene i hallen, som viser hvem som har støttet hallen ved kjøp av andeler. Kontaktinformasjonen til kjøperen blir bare nyttet i forbindelse med dette prosjektet. Bedrifter som kjøper minimum 20 hallandeler vil få reklameplass på tavlene som henges opp i hallen, så fremt til at det er ledig plass. Hver reklameplass er 5x11 cm.

Mottaker av støtten er Utleira IL, org. nr. 983 774 318